Vi skal genbruge mere

Vi har fået skabt et samfund, hvor vi forbruger mere og mere. Produkter får kortere levetid, kan typisk ikke repareres, og der kommer flere og flere ting på markedet. Udviklingen skal vendes, så vi i langt højere grad bruger jordens sparsomme resurser flest mulige gange. Danmark kan ikke redde hele verden, for det er større end os - men vi kan gøre en forskel.

Fælles EU-regler

EU har udarbejdet fælles regler i medlemslandene, så vi sammen kan gøre en forskel; genbruge og genanvende mere, presse producenter og sikre grundlaget for innovation og udvikling.

Det er derfor EU-direktiver, der danner grundlaget for den nye affaldsplan i Varde Kommune, hvor der nu skal sorteres i ti affaldstyper derhjemme - men også i sommerhuset. 

Vores dagrenovation ender i affaldsforbrændingen, hvor det bliver til varme i radiatoren og el. Miljømæssigt er løsningen dog uholdbar, fordi vi brænder de naturlige råstoffer op.

Hvert år indsamler vi cirka 9.500 tons husholdningsaffald i Varde Kommune. Det svarer til 410 kg. per husstand om året. Med den gamle type skraldespand bliver alt indholdet kørt direkte til forbrændingen i Esbjerg. Det er 0 % genbrug. Vi skal derfor have genanvendt meget mere for at nå EU-kravene.

55 % genanvendelse i 2025

Danmark og Varde Kommune skal leve op til EUs krav. Der er sat delmål i 2025, 2030 og 2035. For at nå det første delmål med at 55 % af affaldet i Varde Kommune skal genanvendes, er vi nødt til at indsamle mere affald til genanvendelse.

Her har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at alle kommuner i Danmark skal indsamle disse 10 udvalgte affaldstyper:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Metal
  • Glas
  • Plast
  • Farligt affald
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstilaffald