Indsamling af ti affaldstyper

I fremtiden skal alle husstande (inkl. sommerhuse) sortere i ti affaldstyper. De ti affaldstyper er nøje beskrevet af Miljøministeriet, som også har sat nogle regler for, hvad man må blande i genbrugsspanden. Derfor kommer der både en ny skraldespand til mad- og restaffald og en genbrugsspand.

Mad- og restaffald

Nu skal madaffald sorteres fra restaffaldet. Derfor får du – i stedet for den gamle skraldespand - en todelt skraldespand, hvor restaffald kommer i det store rum og madaffald i det lille rum. Sammen med din nye skraldespand til mad- og restaffald, får du også 100 madaffaldsposer til den lille køkkenspand. Du kan vælge at få skraldespanden tømt hver uge, hver 14. dag eller som sæsontømning.

Ny genbrugsspand

I stedet for at skulle til miljøstationen med alle de genanvendelige affaldstyper, får alle sommerhuse nu en todelt genbrugsspand på 240 liter. Den er inddelt med et lille rum til metal og glas og et stort rum til plast og fødevarekartoner. Genbrugsspanden tømmes hver 3. uge.


Ny kasse til miljøfarligt affald

Som en del af de ti affaldstyper, skal der også indsamles farligt affald. Det er kemikalierester, men også spraydåser, elpærer og printerpatroner. Derudover kan der i Varde Kommune også kommes batterier og småt elektronik i kassen.

Kassen skal tømmes på genbrugspladsen.


Hvad med pap, papir og tekstilaffald?

For at mindske antallet af spande skal du stadig aflevere pap og papir i en miljøstation, mens tekstilaffaldet skal afleveres på genbrugspladsen.