Restaffald

Alle sommerhuse i Varde Kommune er med i DIN Forsynings ordning for indsamling af restaffald og madaffald.

Skraldespanden er todelt med restaffald i det store rum og madaffald i det lille rum. Vi tilpasser din nuværende tømningsfrekvens i forhold til den nye spand til mad- og restaffald, så du får tømt enten hver uge, hver 14. dag eller som sæsontømning.

Todelt skraldespande med piktogrammer til restaffald og madaffald

Hvad er restaffald

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med restaffald fra andre kommuner. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg eller Holstebro, og bliver til fjernvarme.

Sådan sorterer du til restaffald

Rigtig meget kan sorteres fra til genanvendelse, men ikke alt; bleer og støvsugerposer skal bare brændes og blive til fjernvarme.

Restaffald skal i det store rum i den nye todelte skraldespand.

Hvad sker der med restaffald?

Al affald indsamlet i Varde Kommune via DIN Forsyning ender hos AFLD. Her sorteres affaldet og sendes videre til genanvendelse eller forbrænding.

Hør Mogens Thude, driftschef hos AFLD, fortælle om, hvad der sker med restaffald.

Piktogram med restaffald

 

Nationale sorteringskriterier

TILLADT

Principper:

 • Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 

Eksempler:

 • Pizzabakker
   
 • Chips- og kaffeposer
  (med mindre andet er angivet)
   
 • Gavepapir
   
 • Snavset papir og pap
   
 • Servietter
   
 • Bleer
   
 • Hygiejnebind
   
 • Vatpinde
   
 • Støvsugerposer
   
 • Aske 
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Sod
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Cigaretskod
   
 • Opfej
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Kattegrus
   
 • Strøelse fra mindre husdyr
  (i lukket pose)
   
 • Dyreekskrementer

FORBUDT

Principper:

 • Genanvendeligt affald
   
 • Genbrugeligt affald
   
 • Affald til specialbehandling

Eksempler:

 • Batterier
  (afleveres i miljøkassen)
   
 • Elektronik
  (afleveres i miljøkassen)
   
 • Kemikalier
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
   
 • Elpærer
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
   
 • Sten og jord
  (på genbrugsplads)
   
 • Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo
  (på genbrugsplads)
   
 • Større døde dyr
  (anvises af kommunen)
   
 • Trykflasker
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)