Miljøkasse til farligt affald

Sortering af farligt affald er ikke nyt. På genbrugspladserne har vi taget imod kemi siden 1980’erne, og i de sidste 10 år har vi indsamlet batterier og småt elektronik i klare poser på låget af skraldespanden.

Der er derfor ikke meget nyt i selve sortering, men at alle får en rød miljøkasse, er nyt.

Når kassen er fyldt, skal du tage den med på genbrugspladsen og tømme den.

Illustration af miljøkasse og et skilt fra genbrugspladsen

Hvad er farligt affald

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse.

Efter indsamling bliver kasserne åbnet og indholdet sorteret af medarbejdere hos AFLD, der lægger det i tønder til videre destruktion hos specialiserede behandlingsanlæg.

Sådan sorterer du i miljøkassen til farligt affald

Spraydåser, printerpatroner og batterier må ikke komme i restaffald, da bortskaffelsen skader miljøet. Derfor får sommerhusene en miljøkasse til farligt affald, som skal tømmes på genbrugspladsen.

Piktogram farligt affald

 

Nationale sorteringskriterier

TILLADT

Principper:

 • Indeholder skadelige stoffer/kemikalier
   
 • Kræver særlig behandling

Eksempler:

 • Malingrester
   
 • Spraydåser fx deodoranter, hårlak og lign
   
 • Mindre flasker under tryk fx lattergaspatroner, små gasdåser/- flasker til altan grill og flødeskumspatroner
   
 • Kemikalier (helst i original emballage)
   
 • Termometre
   
 • Lyskilder fx elpærer, LED pærer m.m.
   
 • Gødning
   
 • Afkalkningsmidler
   
 • Olierester
   
 • Plantegift fra husholdningsbrug
   
 • Gift til skadedyr
   
 • Printerpatroner
   
 • Neglelak og neglelaksfjerner
   
 • Tomme emballager med et af faremærkerne akut giftighed eller sundhedsfare.           

Som supplement til de nationale regler, kan der i Varde Kommune yderligere indsamles:

 • Batterier
   
 • Småt elektronik

 

    

FORBUDT

Principper:

 • Kan udgøre en fare i forbindelse med indsamling sammen med andet farligt affald. Det kan give problemer i affaldsbehandlingen

Eksempler:

 • Selvantændelige klude og væsker
  (afleveres på genbrugsplads)
   
 • Følgende er forbudt ved husstandsindsamling – det skal afleveres på genbrugspladsen:
  – Fyrværkeri (ikke affyret)
   
 • Større trykflasker
   
 • Ammunition, sprængstoffer og våben
  (skal afleveres hos politiet eller anvises af kommunen)
   
 • Kanyler skal emballeres i en kanyleboks og afleveres på apoteket.
   
 • Skarpe genstande fx glasskår og gamle knive indpakkes forsvarligt og sorteres i forhold til affaldstype
  (glas skal i genbrugsspanden som glas og gamle knive skal afleveres på genbrugspladsen som metal)
   
 • Affyret fyrværkeri
  (i skraldespanden som restaffald)