Placering af spandene

Når du skal placere din skraldespand og din genbrugsspand ved sommerhuset, er der nogle forhold, som du skal tage hensyn til. Forholdene skal sikre arbejdsforholdene for skraldemændene og øge holdbarheden af spandene.

En god standplads er vigtig, fordi lange afstande og dårlige adgangsforhold slider på både din skraldespand og din skraldemand. Skraldemanden tømmer op til 600 skraldespande om dagen, og derfor er reglerne til for at skabe sikre arbejdsforhold. Dine skraldespande skal kunne tømmes uden tunge løft, rystelser i arme, skuldre og knæ og uden vrid i ryggen.

Når du skal lave en standplads eller adgangsvej, men ikke har mulighed for det ved dit hus, kan du alternativt lave en standplads til dine skraldespande ude ved den nærmeste trafikerede vej.

Vælger du denne løsning, skal du sørge for at køre dine skraldespande derhen inden kl 06.00 på tømningsdagen. Du har mulighed for at tilmelde dig SMS-service på vores hjemmeside under Affald. Så får du besked, inden din skraldespand bliver tømt.

 

Tilmeld dig sms-service fra skraldemanden