Sommerhuse i 2024

I sommerhusområderne er der lige nu én skraldespand ved sommerhuset, og alle genanvendelige affaldstyper skal tages med til miljøstationerne. I fremtiden skal sommerhuse også frasortere madaffald fra restaffald, lige som de skal sortere de otte andre ting. Her vil vi dog bibeholde miljøstationerne, for at mindske antallet af skraldespande.

En undersøgelse af restaffaldet i sommerhusområderne har vist, at der fx næsten ingen pap og papir er i restaffaldet – og så vil det være omkostningstungt at sætte en papirspand ud til alle sommerhuse.

 

Fra 2024 skal sommerhuse også sortere madaffald fra restaffald, lige som de skal sortere otte andre typer affald.

Dog beholder vi miljøstationerne, for at mindske antallet af skraldespande. Derfor får sommerhuse et set up, som er meget lig det i helårshuse, men uden papirspanden.


Mad- og restaffald

Beboere og gæster i sommerhusene skal til at sortere madaffald fra restaffald. Derfor kommer der en todelt skraldespand, som vi kender fra helårshusene.

Genbrugsspand

Ligesom i helårshusene får alle sommerhusene en genbrugsspand. Det store rum er til plast (både det bløde og det hårde) samt drikkevarekartoner.
Samtidig sænker vi kravene til renhed, så både kødbakken og emballagen fra pålæg kan sorteres i plast.

Pap, papir og tekstilaffald

Pap, papir og tekstiler skal derfor stadig fragtes til en miljøstation, mens metal, glas, plast og drikkevarekartoner skal i genbrugsspanden ved sommerhuset.

Miljøkasse

Sommerhuse får også en miljøkasse til farligt affald. I den kan man lægge batterier, spraydåser, maling- og kemikalierester. Når kassen er fuld, skal den tømmes på genbrugspladsen.

Tømning

Skraldespanden bliver tømt ligesom nu, alt efter hvilken ordning, den er tilmeldt. Genbrugsspanden bliver tømt hver tredje uge.

Tidsplan

I sommerhusområderne har vi en kontrakt om tømning af én alm. skraldespand, og den kontrakt skal overholdes. Tidsplanen er derfor rykket til 2024 for sommerhusområderne.