Rengør ikke affaldet

Tidligere krævede vi, at glas, hård plast og metal skulle være helt rent, før det måtte komme i genbrugsspanden. Det gjorde vi af hensyn til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der efterfølgende skulle sortere affaldet.

Skrabet og drypfri

I fremtiden skal alle kommuner ensrette deres affaldstyper – og det gælder også på renheden. For at vi kan genanvende endnu mere, skal der i Varde Kommune slækkes på renheden. Nu hedder reglerne

”skrabet og drypfri”

Det betyder at mayonnaiseflasken skal tømmes, men ikke skæres op og skylles. Syltetøjsglasset skal være tømt, men kun skrabet – så der må gerne sidde rester tilbage. Makrel-i-tomat-dåsen skal være så ren, at den ikke drypper tomat/olie. Det kan godt være, det kræver en form for rengøring.

Jo flere madrester, der er på affaldet, jo højere er risikoen for lugtgener ude i skraldespanden. Det er ikke tilladt at putte metal, glas og plast i poser. Det er dog tilladt at putte mad- og drikkekartoner i poser, hvis man finder det nødvendigt.

Det bliver derfor en balancegang imellem at ville genbruge mest muligt, og samtidig ikke få alt for mange lugtgener. Det vil blive en individuel vurdering, hvor også skraldespandens placering spiller ind. Står skraldespande fx i direkte sollys hele dagen, øges risikoen for lugtgener betydeligt.

 

Med den nye affaldsordning er det ikke længere nødvendigt at rengøre glas, hård plast og metal, før du kommer det i skraldespanden. Emballagen skal blot være ”skrabet og drypfri”. Se her, hvad det helt præcist betyder.


Få hjælp til sortering

Du kan få hjælp til sortering på mange måder. Vælg den, der passer dig bedst:

Facebook-ikon Spørg på DIN Forsynings facebookside

Facebook-ikon Spørg affaldsnørden på facebook

Mail-ikon Skriv til os på kundecenter@dinforsyning.dk

Telefon-ikon Giv os et kald på 74 74 74 74