Indsamling af ti affaldstyper

I fremtiden skal der indsamles ti affaldstyper hjemme hos borgerne. De ti affaldstyper er nøje beskrevet af Miljøministeriet, som også har sat nogle regler for, hvad man må blande ude i genbrugsspanden. Derfor kommer der både en ny skraldespand og ændringer i den eksisterende genbrugsspand.

Mad og restaffald fortsætter uændret

For nogle år siden indførte vi indsamling af madaffald. I den forbindelse fik alle en todelt skraldespand, hvor restaffald kommer i det store rum og madaffald i det lille rum. Samtidig uddeler vi 200 grønne poser hvert år. Denne ordning fortsætter uændret. Dog kan meget mere frasorteres mere affald fra restaffaldet.

Skraldespanden tømmes fortsat hver 14 dag.

Genbrugsspanden laves om

Som en del af de nationale regler er også begrænsninger på, hvilket affaldstyper, man må blande i skraldespanden. Det betyder, at blandingen metal, glas og hård plast, som er det lille rum i den gamle genbrugsspand, ikke længere er tilladt. Derfor har vi lavet helt om i affaldstyperne i genbrugsspanden. Ved at ændre reglerne, bliver affaldstyperne ens i Danmark, og vi kan lettere sælge de indsamlede materialer til virksomheder, der kan genanvende dem.

I det store rum kommer der i fremtiden plast (både blød og hård plast) samt den nye affaldstype: mad- & drikkekartoner. I det lille rum kommer der i fremtiden metal og glas.

Genbrugsspanden tømmes fortsat hver 4. uge.

Ny skraldespand

Samtidig sætter vi en tredje skraldespand ud. Den bliver også 240 liter som genbrugsspanden, men den er ikke todelt. I den skal der pap og papir. Fordi den ikke er todelt, er der plads til større stykker pap end tidligere, hvilket har været et ønske fra mange kunder. Pap- og papirspanden tømmes hver 6. uge.

Ny kasse til miljøfarligt affald

Som en del af de ti affaldstyper, skal der også indsamles farligt affald. Det er kemikalierester, men også spraydåser, elpærer og printerpatroner. Derudover kan der i Varde Kommune også kommes batterier og småt elektronik i kassen.

Kassen kan stilles i skuret eller lignende og stilles ud til tømning sammen med genbrugsspanden hver 4. uge.

Tekstilaffald i poser

Som den sidste affaldstype skal der indsamles tekstilaffald. Det er stofrester, hullede sokker og andet, som ikke kan afleveres i en genbrugsbutik eller tøjcontainer. Der kommer 10 mørkerøde poser om året til tekstilaffald.

Posen skal sættes ud til tømning samtidig med pap- og papirspanden hver 6. uge.