Du får en ny skraldespand

For helårshuse vil der i foråret 2023 komme en skraldespand mere, så vi kommer op på tre spande. Miljøministeriet har sat stramme regler for, hvordan affaldsordningen skal se ud, og de har bestemt, at man ikke længere må blande metal, glas og hård plast, som vi har gjort i omkring 10 år. Derfor kommer vi til at ændre på, hvilke typer affald, der kan blandes i genbrugsspanden.

Biografspot

I forbindelse med den nye sorteringsordning i Varde Kommune, har vi en biografreklame kørende i Varde Bio

Mad- og restaffald

Den nyeste skraldespand ændrer vi ikke på. Her skal forsat restaffald i det store rum og madaffald i det lille. Den vil fortsat blive tømt hver 2. uge.

Genbrugsspand

Genbrugsspanden bliver ændret, så der i det store rum kommer plast (både det bløde og det hårde) samt mad & drikkekartoner. Samtidig sænker vi kravene til renheden. Dermed kan kødbakken og emballage fra pålæg lægges i her. Det lille rum bliver til metal og glas. Genbrugsspanden bliver tømt hver 4. uge.

Pap- og papirspand

Der kommer også en ny spand til pap og papir. Papirspanden tømmes hver 6. uge.

Tekstilaffald

Ovenpå papirspanden vil man kunne lægge en pose med tekstilaffald, som skraldemanden vil tage med – ligesom vi kender fra den nuværende ordning med batterier og småt elektronik. Der vil blive omdelt ti poser til tekstilaffald hvert år sammen med madaffaldsposerne. 

Miljøkasse

Samtidig indfører vi en rød kasse til farligt affald. Det er en ordning, som rigtig mange kommuner har kørt med i mange år med. I den kan man lægge batterier, spraydåser, maling- og kemikalierester. Når kassen er fuld, stilles den frem på dagen for tømning af genbrugsspanden, hvorefter skraldemanden bytter den ud med en tom kasse.

Flere muligheder for tilkøb

Med den nye ordning vil der også blive flere muligheder for tilkøb af ekstra skraldespande. Blandt andet bliver det nu muligt at tilkøbe en ekstra restaffaldsspand.